Lay me down

Lay me down across the lines

curator Valentina Iancu
Mihaela Cîmpeanu    Roberta Curcă   Katja Lee Eliad   Yishay Garbasz   Sasha Ichim
Adelina Ivan  Alexandra Ivanciu   Anastasia Jurescu   Hortensia Mi Kafchin   Elana Katz
Virginia Lupu  Ileana Pascalau   Aris Tureac   Smaranda Ursuleanu   Oana Paula Vainer


13 09 – 13 12 2019


Cercetarea lay me down across the lines este un exerciţiu curatorial de suspendare a gravitaţiei în sistemul de norme din interiorul culturii. Noul spaţiu de gândire obţinut astfel deschide privirii feminine[1] posibilitatea să se întoarcă spre interior pentru a-și formula narativele proprii. Intersecţionalitatea condiţionărilor stă la baza construcţiei expoziţiei feministe lay me down across the lines, care aduce împreună o serie de naraţiuni din afara logicii hetero-patriarhatului, construite într-un registru al subiectivităţii, al istoriei personale sau al observaţiei experienţiale, abstractizate poetic și politic. Cabinetul de curiozităţi al gândurilor ordonate în camere separate[2] se conjugă în proximitatea unui statement pe care l-am întâlnit în urmă cu câteva luni într-o zină omonimă: Radical Softness as a Boundless form of Resistance[3]. Radical softness este un concept queer formulat de Be Oakley, creatorul unei micro-iniţiative editoriale centrate pe cercetarea subiectivităţilor queer: GenderFail, cu o activitate teoretică în general complementară expoziţiei lay me down across the lines. „Blândeţea radicală este ceva care nu ajunge totdeauna verbalizat sau performat, este o emoţie interioară care ghidează cum ne purtăm pe noi înșine prin lume.”[4]


[1] Vezi Jil Solloway, Female Gaze:
https://www.youtube.com/watch?v=pnBvppooD9I
[2] Vezi Virginia Woolf, O cameră doar a ei, Black Button Books, 2018.
[3] O traducere în limba română limitează conceptual posibilităţile de explorare a frazei.
[4] Original în engleză: ”A radical softness is something that doesn’t always get voiced or enacted; it is an internal feeling that drives how we carry ourselves in the world.” (Be Oakley [ed.], Radical Softness as a Boundless form of Resistance, eseuri semnate de Lora Mathis, Alexis Ruiseco-Lombera și Kimi Hanauer, ediţia a 4-a, Risograph).

Sponsori
Parteneri
Parteneri media

Programul nu reprezintă în mod necesar poziţia Administraţiei Fondului Cultural Naţional. AFCN nu este responsabilă de conţinutul proiectului sau de modul în care rezultatele proiectului pot fi folosite. Acestea sunt în întregime responsabilitatea beneficiarului finanţării.

Proiect realizat cu sprijinul Primăriei Municipiului Timișoara și al Consiliului Local Timișoara

Sponsori

Parteneri

Parteneri media